7. Studentische Angelegenheiten, Studentenschaft, Studentenwerk